شرایط پذیرش تجهیزات جهت خدمات فنی و کالیبراسیون در شرکت فرتاش داد

  • زمان تقریبی انجام کالیبراسیون یک هفته کاری می باشد. درصورت بروز مشکلات پیش بینی نشده که منجر به افزایش نامتعارف زمان گزارش دهی شود، این آزمایشگاه مشتری را در جریان قرار خواهد داد.
  • دستگاههای ارسالی جهت کالیبراسیون و یا سرویس پس از تسویه حساب مالی به همراه گزارش کالیبراسیون و برچسب و یا گزارش سرویس و صرفا با ارائه این رسید تحویل مشتری خواهد شد.
  • تحویل گیرنده دستگاه موظف به بررسی و اطمینان از سلامت دستگاه حین تحویل می باشد و پس از خروج تجهیز از این آزمایشگاه هیچگونه مسئولیتی درخصوص سلامت دستگاه متوجه این شرکت نخواهد بود.
  • تاریخ انقضای کالیبراسیون پیشنهادی این آزمایشگاه یکساله میباشد. درصورتیکه مشتری بازه زمانی دیگری را برای تجهیز خود تعیین کرده است باید مراتبط را بصورت کتبی به این آزمایشگاه اعلام نماید.
  • درصورتیکه پیمانکار خاصی را پیشنهاد میکنید خواهشمند است مشخصات پیمانکار پیشنهادی را کتبا به این آزمایشگاه اعلام نمایید. توجه فرمایید که در صورت پیشنهاد پیمانکار توسط مشتری، این آزمایشگاه هیچگونه تعهدی درقبال کیفیت کار پیمانکار نخواهد داشت.
  • این آزمایشگاه هیچگونه مسئولیتی درخصوص دستگاههایی که بصورت معیوب ارسال شده اند را ندارد.
  • این آزمایشگاه هیچگونه مسئولیتی درخصوص خرابی های احتمالی در حین حمل و نقل تجهیزات را نخواهد داشت.
  • کالیبراسیون ها مطابق با مراجع تعیین شده در گواهینامه تایید صلاحیت خود انجام خواهد شد. درصورت پیشنهاد مشتری مبنی بر انجام کالیبراسیون ها با روش های دیگر، مراتب باید کتبا به این آزمایشگاه اعلام شود.
  • مدت زمان نگهداری تجهیز پس از انجام کار در این شرکت نهایتا یکماه میباشد. پس از گذشت زمان اعلام شده درصورت عدم مراجعه مشتری جهت تحویل تجهیزات خود، این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.